+48 12 645 16 15hepamos@hepamos.com.pl

DATA REALIZACJI: 2017

ADRES INWESTYCJI: Lilsedijk 50, 2340 Beerse, Belgium

INWESTOR: DCA, Lilsedijk 50, 2340 Beerse, Belgium

OPIS:
W 2017 roku nasza firma wykonała budynek biurowy trzykondygnacyjny złożony z 18 modułów, o całkowitej powierzchni około 270m2. Produkcja obiektu została wykonana w Polsce, następnie elementy w postaci modułów były transportowane do miejsca wbudowania. Firma Hepamos wykonała również montaż modułów w Belgii.

Obiekt spełnia wszystkie warunki techniczne wymagane w budynkach biurowych na terenie Belgii.

Zamknij menu